KULLANICI SÖZLEŞMESİ

dildebir.com Kullanım Koşulları Sözleşmesi
1.    PORTAL KULANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI, KONUSU VE KAPSAMI 

1.1. Bu internet sitesini (Kısaca "PORTAL" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde "PORTAL"ı kullanmaktan vazgeçiniz. "PORTAL" sahibi bu “PORTAL”da yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "PORTAL”ı ve “PORTAL” kullanım koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
1.2. Bu “PORTAL”ın sahibi Dr. Mehmet Ali Altun Cad. No: 99/C Akdere / ANKARA adresinde mukim Şenol Aktepe (Bundan böyle kısaca "Dildebir" olarak anılacaktır)’dir. “PORTAL”da sunulan ve işbu sözleşmenin 3. Maddesinde belirtilen hizmetler Şenol Aktepe tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu “PORTAL”’da sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek yada bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde “PORTAL”ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "DiLDEBiR” "KULLANICI"ya herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “PORTAL”da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. " DiLDEBiR " tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği “PORTAL” hizmetlerinden yararlanan ve “PORTAL”a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.  
1.4. İşbu "Portal Kullanım Koşulları" 23.06.2010 tarihinde en son değişiklik yapılarak (Sürüm 1.0.) ve internet sitesi üzerinden yayınlanarak; “PORTAL”ı kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur.  İşbu "Site Kullanım Koşulları" ayrıca, " DiLDEBiR " hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "Üyelik Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır. 
2. TANIMLAR 
2.1. SİTE         : " DiLDEBiR " tarafından belirlenen çerçeve içersinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan www.dildebir.com ana alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan internet sitesi. 
2.2. KULLANICI     : “PORTAL”a ve/veya " DiLDEBiR VERİTABANI"na çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi. 
2.3. LİNK        : “PORTAL” üzerinden “PORTAL” içerisine veya bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden “PORTAL”a, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı. 
2.4. İÇERİK        :  “PORTAL”dan yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler. 
2.5. "DiLDEBiR ARAYÜZÜ" : Başta "ÜYE"ler tarafından oluşturulan içeriğin "KULLANICILAR" tarafından görüntülenebilmesi ve " DiLDEBiR VERİTABANI"ından sorgulanabilmesi amacıyla "KULLANICILAR" tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları " DiLDEBiR "e ait olan tasarımlar içerisinde “PORTAL” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları. 
2.6.  DiLDEBiR VERİTABANI : “PORTAL” dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği " DiLDEBiR "e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı. 
2.7. "ÜYE"         : " DiLDEBiR " tarafından sunulan özel nitelikli hizmetlerden, " DiLDEBiR " tarafından “PORTAL” üzerinde tanımlanan "ÜYE"lik sürecini tamamlayarak; "DiLDEBiR"in elektronik ortamda verdiği onay neticesinde yararlanan ve bu hizmetlere özel olarak hazırlanmış sözleşmeleri "ÜYE"lik kayıt süreci içerisinde verdiği elektronik onayla kabul eden her gerçek ve/veya tüzel kişi "KULLANICI". 
2.8.  "ÜYE SÖZLEŞMESİ"  : “PORTAL” dahilinde " DiLDEBiR " tarafından sunulan özel nitelikteki hizmetlerden yararlanma koşullarını belirten; " DiLDEBiR " ile "ÜYE" arasında  üyelik kayıt sürecinde "ÜYE"nin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen işbu site kullanım koşullarının ayrılmaz bir parçası olan elektronik sözleşme. " DiLDEBiR ", "ÜYE SÖZLEŞMESİ"ni farklı üyelik ve/veya hizmet gruplarına göre kategorize ederek farklı isimlerle "ÜYE"nin onayına sunabilir. Bu durumda "ÜYE" olacak kişi; almak istediği hizmetlere göre; o hizmetleri düzenleyen sözleşmelerden seçtiği hizmetle ilgili olanı kabul etmiş olmaktadır.

3. DiLDEBiR HİZMETLERİ

3.1. " DiLDEBiR ", "ÜYE"ler tarafından " DiLDEBiR VERİTABANI"na yüklenen içeriklerin "KULLANICILAR" tarafından “PORTAL” üzerindeki arayüzler kullanılmak suretiyle " DiLDEBiR VERİTABANI" üzerinden sorgulanabilmesini ve “PORTAL” üzerinden " DiLDEBiR "e ait arayüzler tarafından  görüntülenebilmesini temin etmektedir. 
3.2. " DiLDEBiR ", "ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nde belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin “PORTAL” içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde "ÜYE"lerine;  onaylanan eğitimlerini alma, üyeliklerin satatüsü çerçevesi kapsamında kütüphaneden yayarlanma, online mağazamız üzerinden satın alma yapabilme, "KULLANICILAR" ve/veya "ÜYE"lerle çeşitli kanallar üzerinden (Örn. Kısa mesaj, elektronik posta, “PORTAL” dahilinde mesaj iletme v.b.) haberleşmede bulunma  gibi işlemleri “PORTAL” dahilinde yapabilecekleri ortamı sunmaktadır. 
3.3. " DiLDEBiR ", "ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nde belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin “PORTAL” içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde "ÜYE"lerine “PORTAL” içerisinde "KULLANICILAR"ın "ÜYE"lerin derslerine daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere panel üzerinden görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir. 
3.4.  " DiLDEBiR ", "ÜYE"lerin “PORTAL” dahilinde aldıkları derslere ve yaptıkları işlemlere ilişkin diğer "ÜYE"ler tarafından “PORTAL” üzerinden " DiLDEBiR "e yöneltilecek yorum yapma ve profil puanı verme ayrıca “PORTAL” dahilinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin memnuniyetlerini bildirmeye yönelik iletişim kanallarını da “PORTAL” üzerinden "ÜYE"lerinin hizmetine sunmaktadır. 
3.5. " DiLDEBiR ", "ÜYE"lerine “PORTAL” dahilinde gerçekleştirdikleri işlemlere, beğenilerini yönelik “PORTAL” içerisindeki hareketlere ve kendilerine ait olan ilanlara ilişkin diğer "ÜYE" ve "KULLANICI"ların görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmamaktadır. 
3.6. " DiLDEBiR " tarafından verilen hizmetler yukarıdaki maddelerde belirtilenlerle sınırlı değildir. Yukarıda sayılan hizmetler " DiLDEBiR " tarafından sunulan temel hizmetler olup bu hizmetlere yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıda belirtilen hizmetlerin kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi tamamen " DiLDEBiR "in yetkisi dahilindedir. "DiLDEBiR" bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde kullanabilir.

4. DiLDEBiR PORTALI KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
4.1. "KULLANICILAR" yalnızca hukuka uygun amaçlarla “PORTAL” üzerinde işlem yapabilirler. "KULLANICILAR"ın ve "ÜYE"lerin, “PORTAL” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. 
4.2. “PORTAL”, " DiLDEBiR " tarafından " DiLDEBiR VERİTABANI"na yüklenen "İÇERİK"lerin "KULLANICI"lar tarafından görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. " DiLDEBiR ", "KULLANCI"lar tarafından görüntülenen "İÇERİK"lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemekte; bu "İÇERİK"ler dolayısıyla hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. 
4.3.  "KULLANICI" “PORTAL” dâhilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla " DiLDEBiR " ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.  
4.4. “PORTAL” dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden; "ÜYE"ler tarafından  oluşturulan ilanlardan ve "İÇERİK"lerden dolayı " DiLDEBiR "in, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "DiLDEBiR" çalışanlarının, şubelerinin ve yöneticilerinin, " DiLDEBiR " yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. 
4.5. "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, " DiLDEBiR "e “PORTAL” dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. " DiLDEBiR ", "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler tarafından " DiLDEBiR "e iletilen veya “PORTAL” üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir. 
4.6. "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, “PORTAL” dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, " DiLDEBiR "’in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. 
4.7. " DiLDEBiR ", “PORTAL” dahilinde sunulan hizmetleri ve “PORTAL” dahilinde erişilen "İÇERİK"leri içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. " DiLDEBiR ", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. 
4.8. "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, " DiLDEBiR "in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. " DiLDEBiR " tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde " DiLDEBiR " tarafından yapabilir. " DiLDEBiR " tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen talebin yöneltildiği "KULLANICI" veya "ÜYE"ye aittir. 
4.9. "KULLANICI"lar, “PORTAL” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden eden "ÜYE" veya "DiLDEBiR "in ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür. 
4.10. “PORTAL” üzerinden,  " DiLDEBiR "in kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. “PORTAL” üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen  web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında  " DiLDEBiR "in herhangi bir sorumluluğu yoktur. 
4.11. " DiLDEBiR ", 5651 Sayılı Yasa uyarınca "Yer Sağlayıcısı"dır ve bu konuda Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı’ndan ilgili emredici mevzuat uyarınca "Yer Sağlayıcı Faaliyet Belgesi" almıştır. "DiLDEBiR", 5651 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuat uyarınca "Yer Sağlayıcı"lara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla "KULLANICI"ların “PORTAL” üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır. 
4.12. " DiLDEBiR ", 5651 Sayılı Yasa uyarınca "Yer Sağlayıcı" olması nedeniyle ilgili yasanın 5. Maddesinde belirtilen yükümlülüklere tam ve eksiksiz olarak uymakla mükelleftir. 
4.13. " DiLDEBiR ", “PORTAL”’ üzerinden   "KULLANICILAR" veya "ÜYE"ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "ÜYELİK SÖZLEŞME"leri hükümleri doğrultusunda kullanabilir, ifşa edebilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. " DiLDEBiR " aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, “PORTAL”nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. 
4.14. “PORTAL” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde " DiLDEBiR VERİTABANI"ndan bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak " DiLDEBiR VERİTABANI"ndan yoğun şekilde bilgi çeken kişiler T.C.K. Mad. 243 (1)’deki bilişim sistemine yetkisiz giriş yapmış olduğu varsayılarak DiLDEBiR tarafından haklarında cezai kovuşturma başlatılacaktır. 
4.15. “PORTAL” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya " DiLDEBiR "in yazılı olarak izin verdiği kullanım koşulları çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; " DiLDEBiR’in gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır. 
4.16. “PORTAL” üzerinden yayınlanan ilanların, " DiLDEBiR ARAYÜZÜ"nün  " DiLDEBiR "in yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve mecralarda görüntülenmesi yasaktır. 
4.17. ”PORTAL” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü "İÇERİK"in " DiLDEBiR’in yazılı rızası olmadan üçüncü kişilerce " DiLDEBiR ” sitesi dışında başta internet olmak üzere herhangi bir iletişim ortamında görüntülenmesi yasaktır. 
4.18.  ”PORTAL” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen ilanlarda yer alan kişisel veriler hiçbir koşul ve şart altında kişisel veri sahiplerinin ve " DiLDEBiR "in yazılı izni dışında üçüncü kişilerce kullanılmaz, işlenemez, iletilemez, görüntülenemez ve ifşa edilemez. 
4.19.  " DiLDEBiR VERİTABANI" ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen Dildebir’in yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

4.20. DİLDEBİR tarafından eğitim, sisteme ders ekleme, ders silme, kaynak ekleme, yeni eğitimler ile ilgili bilgiler sitemizde kullanıcının üyelik bilgilerinde var olan mail adreslerine maille ve telefon numaralarına sms göndermek suretiyle yapılır. Kullanıcı sitemize üye olduğu andan itibaren bu bilgilendirmeleri zaman zaman almaya başlar ve kullanıcı mail veya sms almak istemediğini bize yazılı olarak maille beyan etmediği sürece belli zaman periyotlarında hem SMS hem de MAİL yoluyla bilgilendirme kullanıcı tarafına yapılır. 

4.21. KULLANICI SÖZLEŞMESİ İLE ile ilgili bütün bu hükümler, üye olan kullanıcı ve DİLDEBİR için bağlayıcıdır ve taraflar bu hükümlere uymakla yükümlüdür. 

5.    FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 
Bu “PORTAL” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “PORTAL”nin (sınırlı olmamak kaydıyla " DiLDEBiR VERİTABANI", " DiLDEBiR ARAYÜZÜ", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden " DiLDEBiR "in telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "" DiLDEBiR "'e ait ve/veya  " DiLDEBiR " tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "KULLANICI"lar, " DiLDEBiR " hizmetlerini, " DiLDEBiR " bilgilerini ve "" DiLDEBiR "’in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının " DiLDEBiR "in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip  değildirler. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde " DiLDEBiR " tarafından sarahaten  izin verilen durumlar haricinde " DiLDEBiR "in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz. 
İşbu "Portal Kullanım Koşulları"  dahilinde " DiLDEBiR " tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde " DiLDEBiR"; " DiLDEBiR " hizmetleri, " DiLDEBiR " bilgileri, " DiLDEBiR " telif haklarına tabi çalışmaları, " DiLDEBiR " ticari markaları, " DiLDEBiR " ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6.    PORTAL KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

" DiLDEBiR ", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "Portal  Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda “PORTAL”’da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "Portal Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "Portal Kullanım Koşulları"  kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez. 
" DiLDEBiR ", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda "Portal"da ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, "Üye"nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7.    MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, " DiLDEBiR " işbu "Portal Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "ÜYELİK SÖZLEŞME”sinden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir.  Bu ve bunun gibi durumlar, " DiLDEBiR " açısından,  gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için " DiLDEBiR "in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

"Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve " DiLDEBiR "in gerekli özeni göstermesine rağmen  önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "Portal Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "Portal Kullanım Koşulları"  dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri (Merkez) ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu "Portal Kullanım Koşulları"  " DiLDEBiR " tarafından “PORTAL” içersinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, işbu sözleşme hükümlerini “PORTAL”yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "" DiLDEBiR ", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek “PORTAL” üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
10. Üye Profili Değerlendirme Sistemi
10.1. Üye profili değerlendirme sistemi, "Üye"ler arasında güvenli iletişim ve bilgi paylaşımı yapılabilmesi, "Üye"lerın ve "Kullanıcı"ların diğer "Üye"lar hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla tamamen "Üye"lerın insiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulmuş bir değerlendirme ve puanlama sistemidir. Üye profiline yeni mesajlar girme hakkı ve yetkisi sadece "Üye"lere ve "DiLDEBiR"e aittir. "Üye"ler kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken, yorumlarını sadece "DiLDEBiR" "hizmet"leri ve "portal"ı kullanımı doğrultusunda edindikleri tecrübeleri ve bilgileri doğrultusunda gireceklerdir.
10.2. Üye profili oluşturulurken ve kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken "Üye"lerin yaptıkları yorumlarla ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk yorumu ekleyen "Üye"ye aittir. "DiLDEBiR" kullanıcı profillerinde bulunan yorumlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyecektir.
10.3. "Üye" hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, üye profili değerlendirme sistemini manipüle edecek davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde konuyla ilgili "DiLDEBiR"in meydana gelen tüm zararını tazmin edeceklerini ve "DiLDEBiR"in tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve "Üye"nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.
10.4. "Üye"ler, kendileri için oluşturulmuş üye profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir "üye"ye devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. "Üye"nin kendisi için oluşturulmuş üye profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde "Üye"ler " DiLDEBiR "in tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve "Üye"nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.
10.5. "Üye"lerin, " DiLDEBiR " tarafından portalda belirtilen kuralları veya işbu sözleşmenin ve eklerinin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, " DiLDEBiR " tarafından kullanıcı profillerinden ihtar ve uyarıyı alacağını kabul ve beyan ederler.
11. Ücretlendirme
" DiLDEBiR ", işbu sözleşme kapsamında belirtilen "Eğitim Hizmetleri", "Güvenli Ödeme Hizmeti" ve ek "hizmet"lerle ilgili "hizmet" ücretlerini ve ödeme koşullarını "Portal"ın ilgili bölümlerinde ilan edecektir. "Hizmet" ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişiklik ilan edildikten 7 gün sonra geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. "Portal"da aksi belirtilmediği takdirde, "Portal"daki "hizmet"ler karşılığı alınacak bütün ücretler Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.
" DiLDEBiR ", portal dahilinde ücretlendirdiği hizmetleri çeşitli biçimlerle (kredi kartı, posta çeki, banka havalesi, eft v.b) tahsil edebilir. Bu usuller portalın ilgili bölümlerde yapılan açıklamalarda belirtilmektedir. "Üye"ler burada belirtilen açıklamalara uygun olarak ücret ödemelerini gerçekleştirmekle mükelleflerdir.
11.1. “DiLDEBiR” hizmetleri üzerinden alınacak hizmetlere dair yapılan ödemelerin, geri keyfi geri iadesi yapılmaz.
12. Gizlilik Politikası
" DiLDEBiR ", "Portal"da "Üye"lerle ilgili bilgileri işbu sözleşmenin gizlilik politikası bölümünde yer alan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. " DiLDEBiR " "Üye"lere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikasında belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.
13."DiLDEBiR" Kayıtlarının Geçerliliği
"Üye", işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda "DiLDEBiR"in kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini," DiLDEBiR "i yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
14. Yürürlülük 
İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır) "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir
Kara Liste
Kara liste uygulaması, sistem içinde olumsuz davranışlar sergileyen üyelerin tespit edilmesini sağlayan bir yöntemdir. Bu uygulama ile, dildebir.com kurallarına uymayan ya da uyarılara rağmen yanlış ve olumsuz davranışlarına devam eden kişilerin üyelikleri kara listeye alınır.

Kara listeye alınan üyelerin dildebir.com içindeki tüm işlemleri süresiz olarak durdurulur. Bu üyeler dildebir.com 'a giriş yapmak istediklerinde "Üyeliğiniz kara listededir" uyarısıyla karşılaşacaklardır.

Eğer sistem tarafından haksız şekilde kara listeye girdiğinizi düşünüyorsanız, destek sayfamızdan bizimle iletişime geçebilir veyahut info@dildebir.com mail adresinden bize ulaşabilirsiniz .