Sosyal Sorumluluk Projeleri

Dildebir her zaman sosyal sorumluluk projeleri içinde olmayı bir görev ve sorumluluk olarak görmüştür. Bu nedenle Van Depreminde bu ilkesi gereği üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmiştir. Bununla birlikte TOFD (Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği) ile de yaptığı çalışmalarla engelli birçok ülke insanına katkıda bulunmuştur. Bundan sonraki projede LÖSEV ile ortak bir çalışma yapmanın da temellerini atmıştır. Bu konuyla ilgili çalışmalar sayfamızdan bütün üyelerimize de duyurulacaktır.